Borre og omegns Borgerforening

Generalforsamling

Foreninges årlige generalforsamling afholdes inden april måneds udgang, og der indkaldes til den med tre ugers varsel. Se mere under Vedtægter

På denne side kan indkaldelse til kommende generalforsamling og referater af tidligere afholdte generalforsamlinger læses.


Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
til afholdelse i
Borre Forsamlingshus
tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 18.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne .
Forslag skal være formanden i hænde
senest tirsdag d. 7. marts 2023.

Formand: Eva Toftebjerg Nielsen
Toftevænget 1, 4791 Borre
E-mail: eva.toftebjerg.nielsen@gmail.com

Efter generalforsamlingen byder
foreningen på et lettere traktement,
hvorfor tilmelding ønskes til sekretæren:

Johnny Holst, Tlf./SMS 22 17 70 89
eller e-mail: j.holst@c.dk

Referater